účto


Ponuka služieb


Oblasť účtovníctva

- vedenie jednoduchého účtovníctva - vedenie podvojného účtovníctva - vedenie daňovej evidencie

Oblasť mzdy a personalistiky


- spracovanie miezd
- prihlášky a odhlášky zamestnancov
- mzdové listy
- ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
- styk s poisťovňami
- administratívna činnosť

Oblasť daní


- vypracovanie daňových priznaní A,B
- vypracovanie daňového priznanie pre právnickú osobu
- vypracovanie českých daňových priznaní
- spracovanie vrátky DPH z krajín EÚ
- vypracovanie DPH
- daňové priznanie k dani z motorových vozidiel

Ostatné služby


- vedenie knihy jázd vozidiel
- vedenie valutového denníka
- administratívne služby
- poradenstvo

Kontakt:

ÚČTOVNÍCKE SLUŽBY, spol. s r.o.
Sídlo 023 56 Makov 307


Pobočka:

ÚČTOVNÍCKE SLUŽBY, spol. s r.o.
Obchodná 177 (URBARSKY DOM)
023 54 Turzovka

Kontaktná osoba: Danka Lukáčová
Telefon: 0903 465 871

 

 

 


uctovnicke.sluzby@pobox.sk
danka.lukacova@seznam.cz